ne tür kumar lisansı alınabilir pdf indir 6

Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi » Cilt: 7 Sayı: 4

Bu bağlamda IJPS, Budapeşte Açık Erişim Girişimi Deklarasyonunu (2001) benimser. Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalı ve 1,25 paragraf girintisi verilmelidir. IJPS araştırma makaleleri, incelemeler,kitap/rapor özeti ve editöre mektup olmak üzere dört tür gönderiyi kabuletmektedir. Yayıncılıkta nihai ve vazgeçilmez ilkelerimiz;epistemolojik topluluğa katkıda bulunacak saygın, güvenilir, bağımsız ve özgür birakademik dergiye sahip olmaktır. Bu bağlamda sizi evrensel bilimin gelişiminekatkıda bulunmak için IJPS’nin danışma veya hakem heyetinde yer almaya davet ve teşvik ediyoruz. Bu konudaki talep ve önerilerinizi editör kuruluncadeğerlendirilmek üzere lütfen kısa bir özgeçmiş ile editöre (  veya ) gönderiniz. Dergiye gönderilen makale, dergi kriterlerine uygunluk açısından incelendikten sonra  iki hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda iki yayımlanabilir raporu alan makale, dergi yönetimince uygun görülen bir sayıda yayımlanır.

IJPS tarafından yayınlanan yazılarda ifade edilen görüşler, IJPS’nin değil yazar(lar)ın görüşleridir. IJPS, dergide yayımlanacak olan akademik çalışmalar için herhangi bir ücret talep etmemektedir. 2023 yılı itibariyle sayılar Mart-Haziran-Eylül-Aralık şeklinde yayımlanacaktır. Makale yayımlanmaya hak kazandığında Kaynakça kısmı yazıldıktan sonra makale sonuna “Çatışma Beyanı, Destek ve Teşekkür, Katkı Oranı Beyanı” eklenmelidir.

Dergi yönetimi gönderilen makaleleri yayımlayıp yayımlamama, gerekli gördüğü durumlarda makaleler üzerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir. Dergide yayımlanmış bir yazının hukukî sorumluluğu yazarına aittir, yazar, bu hususu dergiye makale göndermekle kabul etmiş sayılır. Her ne kadar dergimiz “sosyal bilimler alanında” makale kabul ediyor olsa da  Dergimizde 2024 yılından itibaren Hukuk, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Tarih Eğitimi, Resim Eğitimi, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Coğrafya Eğitimi alanlarında makale başvurusu kabul edilmemektedir. IJPS’ye gönderilen editöreyazılmış mektuplar makaleler gibi özlü biçimde yazılmış ve bilimsel metinlerolup makalelerle aynı standartlara tabidirler. Bu tür yazılar 2-4 sayfayı aşmamalıve 1500 kelimeden az, 3000 kelimeden fazla olmamalıdır. Büyüklüğü ile Times New Roman yazı tipinde yazılan kaynakça yer almalıdır. Dergimiz “sosyal bilimler” alanında bilimsel, özgün araştırma ve derleme makaleleri kabul eden bir dergidir. Veri Paylaşım PolitikasıBu dergi, yazarları bilimsel etik ve atıf kuralları ile kişisel hakların korunmasına yönelik evrensel ve yasal kriterler çerçevesinde kalırken araştırmaları sonucunda elde ettikleri verileri paylaşmaya teşvik etmektedir.

International Journal of Politics and Security (IJPS), Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Politika ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yüksek kaliteli ve özgün çalışmaları akademik çevreler ile paylaşmak için bir platform oluşturma amacını taşıyan uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir (scholarly and peer-reviewed journal). Bu nedenle IJPS’de Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler genel alanı ile Ulusal ve Uluslararası Güvenlik çalışmaları alanında yapılan çalışmalara yer verilmekte olup, özgün ve önemli ilerlemelere katkı sağlayan makalelerin yayımlanması amaçlanmaktadır. Potansiyel bir çalışmanın derginin amaçlarına uygunluğu hakkında soruları olan yazarlar, tereddütlerini gidermek üzere derginin editörlerine başvurabilirler. Bununla birlikte yayımlanan makalelerin telif hakkı dergimize aittir. Dergimizde makale başvurusu sırasında -kabul/ret şartına bağlı olmaksızın- makale işleme ücreti talep edilir. Dergiye makale yollayan yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar. Kapak sayfası ana metinden ayrıolarak yine Word formatında sisteme yüklenmeli sayfaya ortalı biçimde 14 pt.büyüklüğünde Time New Roman yazı tipi ile makalenin başlığı yazıldıktan sonra altına yazar(lar)ınİsim ve soy isimleri ile  ORCID; altına kurum ve bölüm bilgisi; en alt satıra ise iletişimbilgileri yazılmalıdır. Değerlendirilmek üzere dergiyegönderilen makalelerde yazar(lar) ve iletişim bilgisine yer verilmemeli, bubilgiler ayrıca hazırlanacak olan kapak sayfasında yer almalıdır. Bu bölümde araştırmanın önemine, bu konudadaha önce yapılan araştırmalar hakkında özet bilgilere, araştırmanın temelsorunsalı ya da hipotezine  yerverilmeli ve araştırmanın yönteminden söz edilmelidir. Girişten sonra yer alacakana başlıklar uygun biçimde numaralandırılarak normal tümce düzeninde koyu yazılmalı, anabaşlıkları takip eden alt başlıklar ise uygun biçimde numaralandırılarak koyu yazılmalıdır. ULUSLARARASI ANADOLU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (UASBD), sosyal bilim alanında çalışan araştırmacıların, akademisyenlerin, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki bilimcilerin makalelerini değerlendirmeye alan indexli, akademik, hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimizin 2022 yılı Index Copernıcus etki değeri 83.27 olarak hesaplanmıştır.Kalan Basım Yayım Dağıtım bünyesinde bulunan dergimiz, sosyal bilim alanında, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma/derleme makalelerini, Türkçe/İngilizce literatüre ve bilim dünyasına kazandırmayı amaçlar.

  • Bununla birlikte yayımlanan makalelerin telif hakkı dergimize aittir.
  • International Journal of Politics and Security (IJPS), Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Politika ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yüksek kaliteli ve özgün çalışmaları akademik çevreler ile paylaşmak için bir platform oluşturma amacını taşıyan uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir (scholarly and peer-reviewed journal).

Hakem raporlarının birisinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir. Dergiye iletilecek olan tümgönderiler Microsoft Word formatında (PDF değil) yüklenmeli ve ortalı olmaküzere sayfa numarası verilmelidir. IJPS tüm araştırmacıları Mendeley, Zotero veya Endnote gibi referans programlarını kullanmaya teşvik etmektedir. Dergide yayımlanmış makalelereyönelik yorum içeren mektuplar ise bilimsel alana katkı yapmaya odaklanmalı vegereksiz yere saldırılar ve kişilik haklarının ihlalinden kaçınmalıdır. IJPS’de yer verilecek kitapözetleri ve incelemeler, önemli metodolojik veya ampirik katkılara odaklanmışorijinal araştırmaların kısa raporlarıdır. Bu, yeni ampirik bulgular,metodolojik ilerlemeler, teorik argümanlar ve ayrıca alanı ileriye taşıyanönceki çalışmaların yorum ve uzantılarını içerir, ancak bunlarla sınırlıdeğildir. Dergimizde makale kabul/red şartına bağlı olmaksızın makale başvurusu sırasında ücret talep edilmekte, bu ücret yatırılmadan kesinlikle hakem süreci başlatılmamaktadır. IJPS’ye gönderilen çalışmalar, Chicago Stil Kılavuzu’nda (16. edisyon) açıklanan kurallara göre sayfa içi tam dipnot formatına uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazım için Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu referans olarak alınabilir.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi olmadan 3
Next post bahis lisans sorgulama wushu 9